EU Taxonómia

Az EU taxonómiáját azért vezették be, hogy létrehozzanak az Európai Unión belüli fenntartható gazdasági tevékenységek meghatározásához szükséges egységes és átfogó keretrendszert. Egyértelmű kritériumok és szabványok meghatározásával a befektetőket, a vállalkozásokat és a döntéshozókat a környezeti szempontból fenntartható gyakorlatok és befektetések felé irányítja, elősegítve a zöldebb és rugalmasabb gazdaság felé való átmenetet.

EU Taxonómia

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

E-mail: info.hu@bmcertification.com

Telefonszám:  +36 306870979

Ha árajánlatot szeretne kapni, kérjük, töltse ki az igénylő lapot:

Kérjen árajánlatot

Mi az EU taxonómia?

Az EU Taxonómia az Európai Unió által bevezetett osztályozási rendszer a gazdasági tevékenységek környezeti fenntarthatóságuk alapján történő meghatározására és kategorizálására. Megállapítja a kritériumok és küszöbértékek közös keretét annak meghatározására, hogy egy tevékenység környezeti szempontból fenntarthatónak vagy „taxonómiához igazodónak” tekinthető-e olyan területeken, mint az éghajlatváltozás mérséklése, az alkalmazkodás, a körforgásos gazdaság, a környezetszennyezés megelőzése és a biológiai sokféleség. Ennek a taxonómiának az a célja, hogy átláthatóságot és egyértelműséget biztosítson a befektetők, a vállalkozások és a fogyasztók számára, ösztönözve az olyan beruházásokat és gazdasági tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak az EU környezetvédelmi célkitűzéseihez és a fenntartható gazdaságra való átmenethez.

Az EU taxonómiája lehetővé teszi mind a pénzügyi, mind a nem pénzügyi vállalatok számára, hogy elfogadják a környezetileg fenntarthatónak tekintett gazdaságilag fenntartható tevékenységek közös meghatározását. Kulcsfontosságú szerepet játszik a fenntartható befektetések növelésében az EU-n belül azáltal, hogy biztonságot nyújt a befektetőknek, megvédi őket a zöldmosási gyakorlatoktól, segíti a vállalatokat abban, hogy klímabarátabbá váljanak, és mérsékli a piac széttöredezettségét.

A taxonómiai rendelet hat éghajlati és környezetvédelmi célt határoz meg:

  • Az éghajlatváltozás mérséklése
  • Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz
  • A víz és a tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme
  • Átállás a körkörös gazdaságra
  • Szennyezés megelőzése és ellenőrzése
  • A biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása.

Hogyan igazolható az EU taxonómiai követelményeinek való megfelelés? 

Az EU taxonómiai követelményeknek való megfelelés bizonyítása érdekében a pénzügyi piaci szereplők és a vállalatok a következő lépéseket tehetik:

  • Végezzen értékelést: Értékelje tevékenységeit, termékeit vagy befektetéseit annak meghatározásához, hogy azok megfelelnek-e az EU taxonómiai kritériumainak. Értékelje az Ön által végzett gazdasági tevékenységeket és azok környezeti teljesítményét a taxonómiai rendeletben meghatározott konkrét küszöbértékek és követelmények alapján.
  • Közzététel és jelentéstétel: Átlátható és pontos információk készítése és közzététele tevékenységei vagy befektetései fenntarthatósági jellemzőiről. Ez magában foglalja a releváns adatok, mutatók és bizonyítékok megadását, amelyek igazolják a taxonómiai követelményeknek való megfelelést. A jelentéstétel szabványosított sablonokon vagy keretrendszereken keresztül történhet, például az EU-taxonómiához igazodó közzétételeken keresztül.
  • Dokumentáció és nyilvántartás: Tartson karban átfogó dokumentációt és nyilvántartást, amely alátámasztja az EU-taxonómiának való megfelelésre vonatkozó állításait. Ez magában foglalja a tevékenységei környezeti fenntarthatóságának értékeléséhez használt releváns adatok, módszerek és feltételezések összegyűjtését. Ezeknek a nyilvántartásoknak rendelkezésre kell állniuk audit és ellenőrzés céljából.
  • Független biztosítás és ellenőrzés: fontolja meg egy független harmadik fél bevonását az EU-taxonómiának való megfelelés biztosítására vagy ellenőrzésére. Ez növelheti a hitelességet, és további biztosítékot nyújthat a befektetőknek, az érdekelt feleknek és a szabályozóknak.Független tanúsító szervezetként a BM Certification külső auditokat végezhet a környezeti fenntarthatósági kritériumok teljesítésére vonatkozóan. Az erdészetben dolgozók számára a BM Certification EU Taxonómia műszaki szűrési kritériumokat, DNSH kritériumokat és Minimális biztosítéki kritériumokat kínál 1.3. tevékenységében: Erdőgazdálkodás.

As independent certification body, BM Certification can conduct 3rd party audits regarding the fulfillment of environmental sustainability criteria. For those workin in forestry BM Certification offers EU Taxonomy technical screening criteria, DNSH criteria, and Minimum safeguards criteria 1.3. in activity: Forest management.

Lépjen kapcsolatba a BM Certification vállalattal, hogy többet megtudjon szolgáltatásainkról, és megtudja, hogyan segíthetünk az EU-taxonómiai megfelelésben. Alakítsunk együtt egy zöldebb és fenntarthatóbb jövőt.

Kérjen árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Hivatalos cím

Kapcsolattartó

Milyen szabvány szerint kívánja a vállalatát tanúsítani?

Minőség, munkaegészségügy és környezetvédelem
Információbiztonság és adatbiztonság
Élelmiszer-biztonsági tanúsítás
Az ellátási láncra vonatkozó tanúsítás
Építőipari termékek tanúsítása
Fenntartható fejlődés

Írja le, mivel foglalkozik a vállalat, és milyen folyamatokat és/vagy termékeket/szolgáltatásokat kíván tanúsíttatni.

Egyéb megjegyzés

Köszönjük, a jelentkezését megkaptuk!

Be szeretné zárni az űrlapot?
Az adatok nem kerülnek elmentésre vagy elküldésre.

Küldjön nekünk üzenetet

Küldjön nekünk üzenetet

Köszönjük, a jelentkezését megkaptuk!